การผสาน API
SAVEPOINT ยินดีต้อนรับนักพัฒนา พันธมิตร และเพื่อนๆ ทุกๆท่าน

สำหรับ SAVEPOINT DEVELOPERS ทางเราพัฒนาในส่วนนี้เพื่อให้นักพัฒนา พันธมิตร และเพื่อนๆ ทุกๆท่านสามารถผสานการใช้งาน API ของทางเรา เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลในการพัฒนา Application ของทุกท่าน ด้วย API ทำให้ Application ของทุกท่านสามารถทำงานร่วมกับ API ของ SAVEPOINT ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ปัจจุบันทางเราได้เปิด API Version 1.0 ในการเชื่อมต่อ API โดยนักพัฒนา พันธมิตร และเพื่อนๆ ทุกๆท่านสามารถพัฒนาและทดสอบใน Developer Mode เมื่อทดสอบพร้อมเรียบร้อย ทุกท่านสามารถร้องขอ Production Token เพื่อใช้งาน API

API QRPointGerneration เป็นการผสาน API เพื่อร้องขอการสร้าง QR-CODE สะสมแต้มให้ธุรกิจที่ท่านพัฒนา ทำให้ทุกๆท่านสามารถประยุกต์ API เข้ากับ Application ของท่านได้อย่างถูกต้อง

การผสาน API เพื่อประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกใบเสร็จพร้อม QR-CODE สะสมแต้มของทางร้าน การออก QR-CODE บนเว็บไซต์หรือเซลเพจ เมื่อลูกค้ายืนยันชำระเงินเรียบร้อย การใช้กับ Mobile App ของท่าน ทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าสามารถสะสมแต้มได้ และยังทำให้แอปพลิเคชั่นของคุณโดดเด่นมากยิ่งขึ้น